Клиентско споразумение

Аз, …………………………………….., в качество ми на клиент на д-р Енджи Касабие, разбирам, че ,,Кухнята на Енджи‘‘ е консултант по хранене и кетъринг. ,,Кухнята на Енджи‘‘ не диагностицира или лекува заболявания, а подпомага балансирането на организма чрез съвместна работа с клиента.

Разбирам, че информацията, която получавам, свързана с храненето, начина на живот и здравето, не е предназначена да замени компетентно медицинско лечение за какъвто и да е здравословен проблем и състояние. Здравното образование и медицинските грижи са полезни и интегративни, когато са правилно поднесени.

Разбирам, че ,,Кухнята на Енджи‘‘ не лекува здравословни състояния, а работи за балансиране на организма.

Разбирам, че Д-р Енджи Касабие не носи никаква отговорност по българското законодателство за вреди, ако клиентът не е разкрил коректно цялата информация, свързана със здравословното му състояние, а именно наличие на заболявания, алергии и прием на медикаменти по време на консултацията с д-р Касабие или в по-късен етап. Клиентът има задължение да уведомява своевременно д-р Енджи Касабие за всички промени в здравословното му състояние и приема му на лекарства.

Потвърждавам, че приемам и разрешавам моят личен телефонен номер, имейл и контакти да бъдат използвани за изпращане на реклами, снимки или контекст, свързан със темата на здравословното хранене.

Разбирам, че плащанията се изискват поне две седмици по-рано, преди да получа обслужването. Приема се плащане в брой и онлайн плащане.

Отмяната или промяната на датите на доставка на менютата трябва да става поне два дни по-рано, като заплатените суми за тях не се връщат обратно.

Разбирам, че трябва да попълня информацията по-долу, да направя плащането и да подпиша този документ, преди да започна да получавам своите ястия.

Това споразумение е подписано доброволно и при отсъствието на всякакъв вид принуда.

Име на клиента: …………………………………………….

Моля, попълнете всички свои състояния, свързани с хранителна непоносимост, алергии или здравословни проблеми, от които страдате:

1……………………………………………..                                        4………………………………………………..           

2……………………………………………..                                        5………………………………………………..

3……………………………………………..                                        6………………………………………………..

Подпис на клиента (или на родителите, ако клиентът не е навършил 18 години):

……………

Дата: …………